Daň z nemovitosti na přelomu roku

Otázka:

Kdo platí daň z nemovitosti, když převod probíhá na přelomu roku? Podepsali jsme kupní smlouvu v listopadu a v prosinci jsme podali návrh na vklad do katastru. Ochranná lhůta na katastru nám končí až lednu.

Odpověď:

V tomto případě je podle katastru oficiálním majitelem k 1.1.2024 ještě původní majitel. Nicméně vlastnické právo bude na katastru zapsáno během ledna a katastr je zapíše zpětně ke dni podání návrhu na vklad, tedy s datem v prosinci 2023. Takže pokud byl návrh na vklad podán do konce roku 2023, má povinnost zaplatit daň z nemovitosti na rok 2024 už nový majitel.